O Firmie


Pracownia Usług Technicznych „Horyńscy Sp. zo o.” została założona w 2015 roku w Lublinie przez Bolesława i Michała Horyńskich. Do 2015 roku firma działała 24 lata pod nazwą „POWER” s.c. Bolesław i Michał Horyńscy

Od początku istnienia firma zajmuje się działalnością projektową, obejmującą swym zakresem:

  • obiekty przemysłowe: w tym automatykę, sieci średniego i niskiego napięcia,
    stacje transformatorowe,
  • obiekty handlowe,
    • budownictwo indywidualne: instalacje siłowe oraz oświetleniowe,
    • instalacje inteligentne w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej,
    • instalacje telekomunikacyjne i sieci logiczne.

 

Projektanci posiadają również kwalifikacje i uprawnienia do projektowania w obiektach zabytkowych oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych w obiektach ze strefami zagrożenia wybuchem.