Oferta B2B


Podstawowy zakres wykonywanych przez nas usług projektowych:

 • Instalacje elektryczne:
  • instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
  • rozdział mocy w obiektach kubaturowych
  • instalacje siłowe, gniazd wtykowych i oświetlenia
  • instalacje odgromowe, uziemienia, połączeń wyrównawczych, przeciwprzepięciowe
 • Sieci i urządzenia energetyczne:
  • budowa i wyposażenie stacji transformatorowych
  • linie kablowe i napowietrzne SN, nn i oświetlenie terenu
 • Automatyka i układy sterowania:
  • układy sterowania i automatyki przemysłowej
  • instalacje automatyki budynkowej KNX – „inteligentny budynek”
 • Odnawialne źródła energii:
  • instalacje fotowoltaiczne
  • farmy wiatrowe
 • Instalacje niskoprądowe:
  • instalacje telefoniczne, sieć strukturalna
  • instalacje sieci światłowodowych FTTH
  • instalacja sygnalizacji pożaru (SSP)
  • instalacje sygnalizacji włamania i napadu (SWiN)
  • instalacje monitoringu wizyjnego CCTV w oparciu o najnowsze technologie
  • instalacje telewizyjne

Dzięki zespołowi doświadczonych projektantów Biuro zapewnia także usługi doradcze i inżynierskie w zakresie wstępnych bilansów energetycznych, optymalizacji kosztów eksploatacji obiektów. Ponadto świadczymy usługi
w zakresie nadzorów inwestorskich i autorskich, zajmujemy się bieżącym utrzymaniem dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji. Wykonujemy ekspertyzy.

W biurze wykorzystywane jest licencjonowane oprogramowanie uznanych producentów i dostawców wspomagające projektowanie.

Mamy nadzieję, że oferta naszego biura spotka się z Państwa zainteresowaniem i pozwoli nawiązać owocną współpracę.